"> ചോക്കലേറ്റ് സ്മൂത്തി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം | Malayali Kitchen
HomeFood Talk ചോക്കലേറ്റ് സ്മൂത്തി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം

ചോക്കലേറ്റ് സ്മൂത്തി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം

Posted in : Food Talk, Recipes on by : Ninu Dayana

സ്‌ടോബെറി -1 കപ്പ്
വാനില ഫല്‍വേര്‍ യോഗര്‍ട്ട് -1 കപ്പ്
ചോക്ലേറ്റ് സോസ് -4 ടേബിള്‍

വിപ് ക്രീം ഐസ് ക്യൂബ് വിപ് ക്രീം, ഐസ് ക്യൂബ് എന്നിവയൊഴികെ എല്ലാം ബ്ലെന്ററില്‍ ഒരുമിച്ചടിയ്ക്കുക. ഇതിനു മുകളല്‍ വിപ് ക്രീം ചേര്‍ക്കാം. ഐസ് ക്യൂബുകള്‍ ചെറുതാ്ക്കി ഉടച്ച് ഇതിലേക്കു ചേർക്കുക. സ്വാദേറും ചോക്കലേറ്റ്സ്മൂത്തി തയ്യാര്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *