"> തേങ്ങ ദോശ തയ്യാറാക്കാം | Malayali Kitchen
HomeFood Talk തേങ്ങ ദോശ തയ്യാറാക്കാം

തേങ്ങ ദോശ തയ്യാറാക്കാം

Posted in : Food Talk, Recipes on by : Ninu Dayana

ചേരുവകകൾ;-

പച്ചരി – 2 കപ്പ്

തേങ്ങ തിരുമ്മിയത് – 1 കപ്പ്

ഉപ്പ് – ആവശ്യത്തിന്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം;-

പച്ചരി 4 മണിക്കൂറ് കുതിറ്ത്ത് വെക്കുക. പച്ചരിയോടൊപ്പം തേങ്ങ വെള്ളം ചേറ്ത്ത് അരച്ച് വെക്കുക. അടുത്ത ദിവസം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേര്ത്ത് സാധാരണ ദോശ ചുടുന്നതുപോലെ തേങ്ങ ദോശ തയ്യാറാക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *