"> മത്തങ്ങ പാനീയം | Malayali Kitchen
HomeFood Talk മത്തങ്ങ പാനീയം

മത്തങ്ങ പാനീയം

Posted in : Food Talk, Recipes on by : Ninu Dayana

ചേരുവകൾ;-

ഷമാം (മസ്ക്ക് മെലൻ) – 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ

ലെമൺ സിറപ്പ് – 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ

വെള്ളം – 200 മില്ലിലിറ്റർ

മിന്റ് ലീഫ്

തയാറാക്കുന്ന വിധം;-

ഗ്ലാസിൽ മസ്ക്ക് മെലൻ അരച്ചതും ലെമൺ സിറപ്പും വെള്ളവും യോജിപ്പിച്ച് ഐസ്ക്യൂബ്സും മിന്റ്ലീഫും ഇട്ട് കുടിക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *