"> കുമ്പളങ്ങ–മത്തങ്ങ ഓലൻ | Malayali Kitchen
HomeRecipes കുമ്പളങ്ങ–മത്തങ്ങ ഓലൻ

കുമ്പളങ്ങ–മത്തങ്ങ ഓലൻ

Posted in : Recipes on by : Annie S R

1. വൻപയർ – 10 ഗ്രാം
2. പച്ചമത്തങ്ങ – 15 ഗ്രാം
കുമ്പളങ്ങ – 15 ഗ്രാം
3. അച്ചിങ്ങ – അഞ്ചു ഗ്രാം
പച്ചമുളക് – നാല്
4. തേങ്ങ –ഒന്നിന്റെ പകുതി, ചുരണ്ടിയത്
5. വെളിച്ചെണ്ണ – ഒരു വലിയ സ്പൂൺ
പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം
∙ വൻപയർ കുതിർത്തു വയ്ക്കണം.
∙ മത്തങ്ങയും കുമ്പളങ്ങയും ഓലന്റെ പാകത്തിൽ കനം കുറച്ചു െചറിയ ചതുരക്കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞു വയ്ക്കണം.
∙ ഇതിൽ പച്ചമുളകു കീറിയിതും അച്ചിങ്ങ ഒടിച്ചതും വൻപയറും കുതിർത്തതും ചേർത്തു വേവിച്ചൂറ്റണം.
∙ തേങ്ങ ചുരണ്ടിയതിൽ അര ലീറ്റർ വെള്ളം ചേർത്തു പിഴിഞ്ഞ് ഒന്നാം പാൽ എടുത്തു വയ്ക്കണം.
∙ വീണ്ടും ഒരു ലീറ്റർ വെള്ളം ചേർത്തു പിഴിഞ്ഞു രണ്ടാം പാൽ പിഴിഞ്ഞു വയ്ക്കുക.
∙ ഊറ്റിവച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങളും രണ്ടാം പാലും ചേർത്തിളക്കി അടുപ്പത്തുവച്ചു നന്നായി തിളപ്പിച്ച ശേഷം വാങ്ങുക.
∙ ഇതിൽ ഒന്നാം പാലും വെളിച്ചെണ്ണയും േചർത്തിളക്കി വിളമ്പാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *