"> കിച്ചടി | Malayali Kitchen
HomeRecipes കിച്ചടി

കിച്ചടി

Posted in : Recipes on by : Annie S R

1. ചെറുപയർപരിപ്പ് – അരക്കപ്പ്

2. അരി – അരക്കപ്പ്

3. മഞ്ഞൾപ്പൊടി – കാൽ െചറിയ സ്പൂൺ

കുരുമുളക് – ഒരു െചറിയ സ്പൂൺ

ഉപ്പ് – പാകത്തിന്

4. െനയ്യ് – രണ്ടു വലിയ സ്പൂൺ

5. കായംപൊടി – ഒരു നുള്ള്

പാകം െചയ്യുന്ന വിധം

∙ പരിപ്പും അരിയും ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തു വയ്ക്കുക.

∙ കുതിർത്ത മിശ്രിതം ഊറ്റിയെടുത്തു മൂന്നു കപ്പ് െവള്ളം േചർത്തു പ്രഷർകുക്കറിലാക്കി മൂന്നാമത്തെ േചരുവ േചർത്തു തിളപ്പിക്കുക. കുക്കർ അടച്ച് ഇടത്തരം തീയിൽ േവവിക്കുക. നാലഞ്ചു വിസിൽ വന്ന ശേഷം തീ അണച്ച് പ്രഷർ പോയ ശേഷം വിളമ്പാനുള്ള പാത്രത്തിലാക്കുക.

∙ പാനിൽ െനയ്യ് ചൂടാക്കി കായം േചർത്തു മൂപ്പിച്ചു കിച്ചടിയിൽ ഒഴിക്കുക.

∙ ആവശ്യമെങ്കിൽ അരിയും പരിപ്പും വേവിക്കും മുൻപ് അൽപം എണ്ണയിൽ സവാള, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, പച്ചക്കറികൾ ഗ്രേറ്റ് െചയ്തത് എന്നിവ വഴറ്റുകയുമാവാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *