"> പാൽതിരട്ടിപ്പാൽ | Malayali Kitchen
HomeRecipes പാൽതിരട്ടിപ്പാൽ

പാൽതിരട്ടിപ്പാൽ

Posted in : Recipes on by : Sukanya Suresh

ചേരുവകൾ

പാൽ – അര ലിറ്റർ
പഞ്ചസാര – 100 ഗ്രാം
നാരങ്ങനീര് – ഒരു സ്പൂൺ ( പാൽ പിരിക്കാൻ )

തയാറാക്കുന്ന വിധം

പാൽ തിളക്കുമ്പോൾ നാരങ്ങനീര് ഒഴിച്ച് പാൽ പിരിക്കുക. പിരിഞ്ഞ പാൽ നന്നായി വറ്റി വരുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇടുക. നന്നായി പാൽ വറ്റികഴിയുമ്പോൾ. പാൽതിരട്ടിപാൽ തയാർ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *