"> ഇഞ്ചി തൈരു | Malayali Kitchen
HomeRecipes ഇഞ്ചി തൈരു

ഇഞ്ചി തൈരു

Posted in : Recipes on by : Keerthi K J

ചേരുവകൾ

ഇഞ്ചി – 2 ടീസ്പൂണ്‍ കൊതി അരിഞത്
തൈരു – 2 ടീകപ്പ്
പച്ചമുളക് -2 എണം
എണ്ണ. – 1 ടീസ്പൂണ്‍
കറി വേപ്പില, ഉപ്പ്, കടുക്, വറ്റൽ മുളക്.

തയാറാക്കുന്നവിധം

ഇഞ്ചി അരിഞതും,പച്ചമുളകു വട്ടതിൽ അരിഞതും ,കറി വേപ്പില, ഉപ്പു ഇവ ഒരു മിച് യൊജിപിചു നന്നായി കൈ കൊന്ടു ഞെരുടി 15 മിനുട്ട് വക്കുക, ശെഷം തൈരു ചെർതു ഉപയൊഗിക്കാം

മെൽ പറഞ പൊലെ ചെയ്ത ശെഷം 1 സ്പൂൺ എണ്ണ ചൂടാക്കി കടുകു, വറ്റൽ മുളക്, കറി വേപ്പില ഇവ താളിചു ചേർതു ഉപയൊഗിക്കാം.

എണ്ണ ചൂടാക്കി കടുകു പൊട്ടിചു, ഇഞ്ചി, പച്ച മുളകു, വേപ്പില ഇവ ചെർതു ഒന്നു മൂപ്പിചു തൈരിലെക്കു ചെർതു പാകതിനു ഉപ്പും ചെർതു ഉപയൊഗിക്കാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *