"> എഗ്ഗ് ഓംലറ്റ് ബർഗ്ഗർ | Malayali Kitchen
HomeUncategorized എഗ്ഗ് ഓംലറ്റ് ബർഗ്ഗർ

എഗ്ഗ് ഓംലറ്റ് ബർഗ്ഗർ

Posted in : Uncategorized on by : Keerthi K J

ചേരുവകൾ

ബൺ -2
മുട്ട -1
സവാള -1 വലുത്
തക്കാളി -1
കുരുമുളക്പൊടി -1/2 റ്റീസ്പൂൺ
റ്റൊമാറ്റൊ സോസ് ( മയൊണൈസ്)- 4 റ്റീസ്പൂൺ
ഉപ്പ്- പാകത്തിനു

തയാറാക്കുന്നവിധം

സവാള ,തക്കാളി ഇവ തീരെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വക്കുക. മുട്ട,പാകത്തിനു ഉപ്പ്,1/4 റ്റീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി,3 റ്റീസ്പൂൺ സവാള ഇവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ,5 മിനുറ്റ് ശെഷം ഓംലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക.

തക്കാളി,ബാക്കി സവാള ,കുരുമുളക്പൊടി,ലെശം ഉപ്പ് ഇവ എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് വക്കുക. ബൺ വട്ടത്തിൽ മുറിക്കുക.,മുഴുവൻ മുറിച്ച് 2 പീസ് ആക്കണം ന്ന് ഇല്ല. മുറിച്ച ബണ്ണിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ആദ്യം 2 സ്പൂൺ റ്റൊമാറ്റൊ സോസ്( മയോണൈസ്) പുരട്ടുക.

അതിന്റെ മേലെ തക്കാളി,സവാള കൂട്ട് കുറച്ച് വിതറുക.അതിന്റെ മേലെ ഉണ്ടാക്കിയ ഓംലറ്റ് 2 ആയി മുറിച്ച് 1 പീസ് വക്കുക.(വലിയ പീസ് ആണെങ്കിൽ മടക്കി വക്കാം)അതിന്റെ മേലെ കുറച്ച് കൂടി തക്കാളി,സവാള കൂട്ട് വിതറി മേലെ ,മേൽ ഭാഗത്തെ ബൺ വച്ച് ,ബർഗ്ഗർ സെർവ് ചെയ്യാം.

മറ്റെ ബണ്ണും ഇതു പൊലെ ചെയ്ത് എടുക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ബർഗ്ഗറല്ലെ,എല്ലാരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ട്ടൊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *