"> ഉണ്ണിയപ്പം | Malayali Kitchen
HomeRecipes ഉണ്ണിയപ്പം

ഉണ്ണിയപ്പം

Posted in : Recipes on by : Keerthi K J

ചേരുവകൾ

അരിപൊടി ( വറുത്തതൊ, വറുക്കാത്തതൊ എടുക്കാം,തരിയില്ലാത്തെ പൊടി ആയിരിക്കണം)- 2 കപ്പ്
ശർക്കര- 1 കപ്പ്
റവ – 1/2 റ്റീകപ്പ്
തേങ്ങാ കൊത്ത് – 1/2 മുറി തേങ്ങയുടെ പകുതി
എള്ള് -2 സ്പൂൺ
പഴം -2 ( നിർബന്ധമില്ല)
എണ്ണ – വറുക്കാൻ പാകത്തിനു
നെയ്യ് – 5 റ്റീസ്പൂൺ
ഏലക്കാ പൊടി -1/2 റ്റീസ്പൂൺ

തയാറാക്കുന്നവിധം

ശർക്കര കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് പാനിയാക്കി അരിച്ച് എടുത്ത് വക്കുക. നെയ്യ് ചൂടാക്കി തേങ്ങാകൊത്ത്,എള്ള് ഇവ ഒന്ന് വറുത്ത് എടുക്കുക.

അരിപൊടി ,റവ ഇവ ( റവ ചേർക്കുന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകാനാണു) ശർക്കര പാനിയും ,ആവശ്യമെങ്കിൽ ബാക്കി ചൂടു വെള്ളവും ചേർത്ത് കട്ട കെട്ടാതെ ഇഡലി മാവിന്റെ അയവിൽ കലക്കി വക്കുക.

അതിലെക്ക് എള്ള്, തേങ്ങാകൊതു,വറുത്ത് നെയ്യൊടു കൂടെ ചേർക്കാം, പഴം, ഏലക്കാ പൊടി കൂടെ ചേർക്കാം. ഇത്രെം കൂടി ചേർത്ത് മാവു നന്നായി കലക്കി 4 -5 മണികൂർ ശെഷം ഉണ്ണിയപ്പം ചുടാൻ തുടങ്ങാം.

ഉണ്ണിയപ്പ കാര ( ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന കുഴിയുള്ള പാത്രം) എടുത്ത് അടുപ്പത് വച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരൊ കുഴിയിലും എണ്ണ ഒഴിച്ച് ,എണ്ണ നന്നായി ചൂടായ ശെഷം മാത്രം മാവു ഒഴിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ണിയപ്പം ഇളകി വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും.

ഒരു വശം മൊരിഞ് കഴിഞ് മറിച്ച് ഇട്ട് മറ്റെ വശവും മൊരീച്ച് വറുത്ത് എടുക്കാം. രുചികരമായ ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാർ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *