"> പരിപ്പുവട | Malayali Kitchen
HomeRecipes പരിപ്പുവട

പരിപ്പുവട

Posted in : Recipes on by : Keerthi K J

ചേരുവകൾ

പരിപ്പ് ( തുവര പരിപ്പ്, കടല പരിപ്പ്, പീസ് പരിപ്പ് ( വലിയ പരിപ്പ്)ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്.) -1.5 റ്റീകപ്പ്
ചെറിയ ഉള്ളി – 15 എണ്ണം ( സവാള. – 1 വലുത്)
പച്ചമുളക് – 4 എണ്ണം
ഇഞ്ചി – 1.5 റ്റീസ്പൂൺ
കറിവേപ്പില – 2 തണ്ട്
ഉപ്പ് – പാകതിനു
എണ്ണ – വറുക്കാൻ ആവശ്യതിനു

തയാറാക്കുന്നവിധം

പരിപ്പ് 1.5 മണിക്കൂർ വെള്ളതിൽ ഇട്ട് കുതിർക്കാൻ വക്കുക. ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അരക്കുക, കൂടുതൽ അരഞു പൊകരുത്. കുറചു പരിപ്പ് ചതഞ പരുവതിലും, കുറചു പരിപ്പു ചതയാതെയും ,കുറചു നന്നായി അരഞുംഉള്ള പരുവതിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ.

അരച്ചെടുത പരിപ്പിൽ, പാകതിനു ഉപ്പു, അരിഞ ഉള്ളി, വട്ടതിൽ അരിഞ പച്ചമുളക്, കൊതി അരിഞ ഇഞ്ചി,കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറചു കുരുമുളകു പൊടി ,ചതച്ച വറ്റൽ മുളക് ഇവ കൂടി ചെർക്കാം.

ഇവ എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് 15 മിനിറ്റ് വക്കുക. ഇവ എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് 15 മിനിറ്റ് വക്കുക. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായ ശെഷം മാത്രം വട വറുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളു വെവില്ല. അങനെ നല്ല ചൂടു ,മൊരു മൊരാ പരിപ്പുവട റെഡി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *