"> കാരമൽ നട്ട് കേക്ക് | Malayali Kitchen
HomeRecipes കാരമൽ നട്ട് കേക്ക്

കാരമൽ നട്ട് കേക്ക്

Posted in : Recipes on by : Vaishnavi

കാരമൽ നട്ട് കേക്ക്

1. മൈദ – മൂന്നു കപ്പ്
ബേക്കിങ് പൗഡർ – രണ്ടു ചെറിയ സ്പൂൺ
ബേക്കിങ് സോഡ – ഒരു െചറിയ സ്പൂൺ
2. വെണ്ണ – ഒരു കപ്പ്
പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് – ഒന്നരക്കപ്പ്
3. മുട്ട – അഞ്ച്
4. കാരമൽ സിറപ്പ് – മൂന്നു വലിയ സ്പൂൺ
വനില എസ്സൻസ് – ഒരു െചറിയ സ്പൂൺ
5. പാൽ – അരക്കപ്പ്
6. കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ് നുറുക്കിയത് – അരക്കപ്പ്
കാരമല്‍ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന്
7. പഞ്ചസാര – രണ്ടു കപ്പ്
പാൽ – ഒന്നേകാൽ കപ്പ്
കാരമൽ സിറപ്പ് – മൂന്നു വലിയ സ്പൂൺ
8. വെണ്ണ – അഞ്ചു വലിയ സ്പൂൺ

 

∙ അവ്ൻ 1800Cൽ ചൂടാക്കിയിടുക.
∙ ഒമ്പതിഞ്ചു വട്ടത്തിലുള്ള കേക്ക് ടിന്നിൽ നെയ്യ് പുരട്ടിവയ്ക്കുക.
∙ ഒന്നാമത്തെ ചേരുവ യോജിപ്പിച്ച് ഇടഞ്ഞു മാറ്റിവയ്ക്കുക.
∙ വെണ്ണയും പഞ്ചസാരയും ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി ഇലക്ട്രിക് മിക്സർ കൊണ്ട് അടിച്ചു മയപ്പെടുത്തണം.
∙ ഇതിലേക്കു മുട്ട ഓരോന്നായി േചർത്തു നന്നായി യോജിപ്പിക്കണം.
∙ കാരമൽ സിറപ്പും വനില എസ്സൻസും ചേർത്തു യോജിപ്പിക്കുക.
∙ ഇതിലേക്കു മൈദയും പാലും ഇടവിട്ടു േചർത്തു യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നുറുക്കിയ കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പും േചർത്തു തയാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ടിന്നിൽ ഒഴിച്ചു ചൂടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന അവ്നിൽ വച്ച് 45-50 മിനിറ്റ് ബേക്ക് െചയ്യുക.
∙ ഏഴാമത്തെ ചേരുവ യോജിപ്പിച്ച് ഒരു സോസ്പാനിലാക്കി അടുപ്പത്തു വച്ചു െചറുതീയിൽ വച്ച് ഇളക്കുക. പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞ് ഒരു നൂൽ പരുവമാകുമ്പോൾ വെണ്ണ ചേർത്തു യോജിപ്പിക്കുക.
∙ അടുപ്പിൽ നിന്നു വാങ്ങി മിശ്രിതം കേക്കിനു മുകളിൽ ഒഴിക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *