"> കറു മുറെ കഴിക്കാൻ മുറുക്ക് | Malayali Kitchen
HomeRecipes കറു മുറെ കഴിക്കാൻ മുറുക്ക്

കറു മുറെ കഴിക്കാൻ മുറുക്ക്

Posted in : Recipes on by : Anija

ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ

1.ചെറുപയർപരിപ്പ് – കാൽ കപ്പ്

2.ഉഴുന്നു പരിപ്പ് – അരക്കപ്പ് .

3.വെള്ളം – ഒന്നരക്കപ്പ്

4.അരിപ്പൊടി – ഒന്നരക്കപ്പ്

5.കായപ്പൊടി – കാൽ ചെറിയ സ്പൂൺ

6.എള്ള് – ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ

7.ജീരകം – ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ

8.ഉപ്പ് – പാകത്തിന്

9.എണ്ണ – വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന്

പാചക രീതി

∙അരക്കപ്പ് ഉഴുന്നു പരിപ്പ്, കാൽ കപ്പ് ചെറുപയർപരിപ്പ് എന്നിവ ഒന്നരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തു കുക്കറിൽ നന്നായി വേവിക്കുക. ചൂടാറിയ ശേഷം അതിലേയ്ക്ക് ഒന്നരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടി, കാൽ ചെറിയ സ്പൂൺ കായപ്പൊടി, ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ എള്ള്, ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ജീരകം, പാകത്തിനുപ്പ് എന്നിവ ചേർത്തു നന്നായി കുഴചെടുക്കുക. ഈ മാവ് മുറുക്കിന്റെ അച്ചിട്ട സേവനാഴിയിലാക്കി തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്കു മുറുക്കിന്റെ ആകൃതിയിൽ പിഴിഞ്ഞു വറുക്കുക.മുറുക്കു നന്നായി മൂത്തു വരുമ്പോൾ (ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ) നിറമാകുമ്പോൾ കോരുക. സ്വാദുള്ള നാല് മാണി പലഹാരമാ തയ്യാർ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *