"> പൈനാപ്പിൾ ജാം | Malayali Kitchen
HomeRecipes പൈനാപ്പിൾ ജാം

പൈനാപ്പിൾ ജാം

Posted in : Recipes on by : Sandhya

ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ

പൈനാപ്പിൾ – 1

പഞ്ചസാര. – 3-4 റ്റീകപ്പ്

പൈനാപ്പിൾ എസ്സെൻസ്സ് -1 റ്റീസ്പൂൺ

നാരങ്ങ നീരു – 2റ്റീസ്പൂൺ

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം,

പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് മിക്സിയിൽ അരച്ച് എടുക്കുക(വെള്ളം ചേർക്കരുത്).അതിനുശേഷം പാൻ അടുപ്പത് വച്ച് പൈനാപ്പിൾ അരച്ചത് ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി ,പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് കൊണ്ട് ഇരിക്കുക.ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചെയ്യാൻ.കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പഞ്ചസാര അലിയാൻ തുടങ്ങും.ഏകദെശം15- 20 മിനുറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒക്കെ നന്നായി അലിഞ്ഞ് ജാം പരുവം ആകാൻ തുടങ്ങും. ആ സമയതത്ത് എസ്സെൻസ്സ്,നാരങ്ങാനീരു ഇവ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യൊജിപ്പിച്ച 2 മിനുറ്റ് ശെഷം തീ അണക്കാം.ഒരു പാടു കട്ടി ആകും മുൻപെ തീ ഓഫ് ചെയ്യണം( കുറച്ച് വാട്ടെറി ആയിട്ട്) ,അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ കട്ടി ആകും.ചൂടാറിയ ശെഷം വായു കടക്കാത്തെ കുപ്പിയിലാക്കി സൂക്ഷിക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *