"> കുക്കുമ്പർ ആപ്പിൾ സൂപ്പ് | Malayali Kitchen
HomeRecipes കുക്കുമ്പർ ആപ്പിൾ സൂപ്പ്

കുക്കുമ്പർ ആപ്പിൾ സൂപ്പ്

Posted in : Recipes on by : Sandhya

ചേരുവകൾ:

  • കക്കിരി/കുക്കുമ്പർ– 50 ഗ്രാം
  • സെലറി– 10 ഗ്രാം
  • ആപ്പിൾ– 20 ഗ്രാം
  • ഉപ്പ്– 2 ഗ്രാം
  • ഫ്രഷ് ക്രീം– 10 ഗ്രാം
  • തബാസ്​കോ സോസ്​– 5 ഗ്രാം

തയാറാക്കുന്നവിധം:

കക്കിരിയും സെലറിയും അരച്ച് പ്യൂരിയാക്കുക. ആപ്പിളും ഫ്രെഷ് ക്രീമും ചേർത്ത് നന്നായി പ്യൂരിയാക്കി മാറ്റിവെക്കുക. ശേഷം രണ്ടു മിശ്രിതവും ചേർത്തിളക്കി തബാസ്​കോ സോസും പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് വിളമ്പാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *