"> *ഫലൂദ സർബത്ത്‌* | Malayali Kitchen
HomeRecipes *ഫലൂദ സർബത്ത്‌*

*ഫലൂദ സർബത്ത്‌*

Posted in : Recipes on by : Vaishnavi

_*ചേരുവകൾ*_
**************
_പാൽ – 400 ml_
_നറുതണ്ടി സർബത്ത് / നന്നാറി സിറപ്പ് – 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ_
_കസ്കസ് (കറുത്തത്) – 1 ടീസ്പൂൺ_
_സേമിയ – 2 ടീസ്പൂൺ_
_ഫ്രൂട്ട്സ് – 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ_
_ബദാം / പിസ്ത _ കുറച്ച്_
_ഏലക്കാപ്പൊടി – കാൽ ടീസ്പൂൺ_
_സ്ട്രോബറി സിറപ്പ് – 2 ടീസ്പൂൺ_
_സ്ട്രോബറി ജെല്ലി_
_ഐസ് ക്യൂബ്സ് – കുറച്ച്_
*തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം*
*************************
_പാലും, നന്നാറി സിറപ്പും ചേർത്തിളക്കുക. ശേഷം (അൽപം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത ) കസ്കസ്, സേമിയ (വേവിച്ചൂറ്റിയത്),നട്ട്സ്, സ്ട്രോബറി സിറപ്പ് , ഐസ് കൂബ്സ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക._
_പിന്നീട് ഫ്രൂട്ട്സും (ആപ്പിൾ,മാതളം,പഴം ആണ് ഞാനുപയോഗിച്ചത്.) ജെല്ലിയും, ഏലക്കാപ്പൊടിയും മിക്സാക്കി ഗ്ലാസുകളിലേക്ക് പകർത്താവുന്നതാണ്…_
_ടേസ്റ്റി ഫലൂദ സർബത്ത് റെഡി…_
_സ്ട്രോബറി ജെല്ലി പാക്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ഉണ്ട്… അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്… ഒരു കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ജെല്ലി പൗഡർ അലിയിച്ച്, ഒരു കപ്പ് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇളക്കി, ഫ്രിഡ്ജിൽy 1 മണിക്കൂർ വെച്ച് സെറ്റാക്കാവുന്നതാണ്._

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *