പോംഗ്രനെയ്റ്റ് ഷേക്

ചേരുവകൾ

∙മാതളക്കുരുക്കൾ – 250 ഗ്രാം
∙ഈന്തപ്പഴം – 30 ഗ്രാം
∙പാൽ – 150 മിലീ
∙പഞ്ചസാര – 10 ഗ്രാം

തയാറാക്കുന്നവിധം

എല്ലാ ചേരുവകളും ഒരു മിക്സറിൽ ബ്ലെൻഡു െചയ്തെടു ക്കുക. മാതളം രക്തസമ്മർദനില ആരോഗ്യകരമായി നില നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്ത പ്രവാഹം മെച്ചപ്പെടുത്തി അതിറോസ്ക്ലീറോസിസിനെ തടയുന്നു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *