റവ പുഡിങ്

ചേരുവകൾ

റവ – ഒന്നര വലിയ സ്പൂൺ
പാൽ – രണ്ടരക്കപ്പ്
പഞ്ചസാര – അരക്കപ്പ്
ഉപ്പ് – ഒരു നുള്ള്
ജെലറ്റിൻ–ഒരു വലിയ സ്പൂൺ, രണ്ടു വലിയ സ്പൂൺ െവള്ളത്തിൽ കുതിർത്തത്
നാരങ്ങാത്തൊലി ചുരണ്ടിയതും നാരങ്ങാനീരും – ഒരു നാരങ്ങയുടേത്
മുട്ടവെള്ള – രണ്ടു മുട്ടയുടേത്
ഏപ്രിക്കോട്ട് അല്പം വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചത് – അരക്കപ്പ്

തയാറാക്കുന്ന വിധം

∙ റവ അല്പം പാലിൽ കലക്കിവയ്ക്കണം.
∙ ബാക്കി പാൽ അടുപ്പത്തുവച്ചു ചൂടാക്കുക.

∙ ഇതിലേക്കു റവ കലക്കിയതും പഞ്ചസാരയും ചർത്തിളക്കി കുറുക്കണം. ഒരു നുള്ള് ഉപ്പു േചർത്തിളക്കി വാങ്ങുക.

∙ കുതിർത്ത ജെലറ്റിൻ തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിനു മുകളിൽ പിടിച്ച് ഉരുക്കിയതു റവ മിശ്രിതത്തിൽ ചേർത്തിളക്കി ചൂടാറാൻ വയ്ക്കണം.

∙ ഇതിലേക്കു നാരങ്ങാനീരും നാരങ്ങാത്തൊലി ചുരണ്ടിയതും ചേർത്തിളക്കിയശേഷം മുട്ടവെള്ള നന്നായി അടിച്ചുപതപ്പിച്ചതു മെല്ലെ ചേർത്തു യോജിപ്പിക്കുക.

∙ ഫ്രിജിൽ വച്ചു തണുപ്പിച്ചശേഷം ഏപ്രിക്കോട്ട് വേവിച്ചതു മുകളിൽവച്ചു വിളമ്പാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *