നുറുക്കു ഗോതമ്പു കഞ്ഞി

ചേരുവകൾ

നുറുക്കു ഗോതമ്പ് – 1കപ്പ്‌
ചെറുപയർ – 1/2കപ്പ്‌
തേങ്ങ – 1 കപ്പ്‌
മുരിങ്ങയില – 1/2 കപ്പ്
ഉപ്പ്‌ – ആവശ്യത്തിന്

തയാറാക്കുന്ന വിധം

നുറുക്കുഗോതമ്പും ചെറുപയറും നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത് ആവശ്യത്തിനു വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നു വേവിച്ചെടുക്കുക. അതിലേക്കു തേങ്ങാ ചിരവിയതും മുരിങ്ങയിലയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ വേവിക്കുക.
2-3 മിനിറ്റിനു ശേഷം തീ ഓഫ്‌ ചെയ്യുക.
സ്വാദിഷ്ടവും ഹെൽത്തിയുമായ കഞ്ഞി റെഡി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *